- en del af Odsherred Kommune
Videnscenter
Videnscenter

Videnscenteret er en rådgivningsenhed, der samler, skaber og formidler viden og pædagogik i forhold til børn og unge med vanskeligheder knyttet til ADHD og ASF

Formidlingen retter sig mod Odsherred Kommunes folkeskoler, fritidstilbud, børnehaver og kommunens øvrige specialtilbud.

Målet er at forbedre inklusionen af elever med ADHD og autismespektrumforstyrrelser.