- en del af Odsherred Kommune
Visitation
Blomst

Vi visiterer ikke selv elever til vores skole og det er ikke muligt for forældre selv at indskrive deres børn til skolen

Visitationsproceduren for elever som bliver indskrevet på Herrestrup Skole og Videnscenter går gennem den enkelte elevs stamskole, dvs. enten via Sydskolen eller Nordskolen i Odsherred Kommune, afhængig af hvor i Kommunen eleven bor.

På henholdsvis Sydskolen og Nordskolen er der et visitationsudvalg, som i samarbejde med forældrene og den enkelte skoleleder, visiterer de elever som har brug for særlig tilrettelagt skolegang, til det kommunale specialtilbud som vurderes bedst i det enkelte tilfælde,  herunder Herrestrup Skole og Videnscenter.

Er du forældre og interesseret i at dit barn skal gå i skole på Herrestrup Skole og Videnscenter, skal du altså kontakte dit barns stamskole, som vil være den som I geografisk bor tættest på.